fbpx
Selecteer een pagina

Privacybeleid

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Studio Take Care is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres             : Buitenwatersloot 35 

Postcode                                : 2613 TA                    
Plaats                                      : Delft

KvK nr.                                    : 27350677

BTW nr.                                   : NL178911719B01
e-mailadres                             : info@studiotakecare.nl

In deze privacyverklaring informeer wij u hoe Studio Take Care persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Studio Take Care respecteert de privacy van alle klanten [en gebruikers van de website]. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Studio Take Care. Wees u er dus van bewust dat Studio Take Care niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Studio Take Care.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE STUDIO TAKE CARE VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Studio Take Care verwerkt:

– Uw voor- en achternaam;
– Uw adresgegevens;
– Uw telefoonnummer;
– Uw e-mailadres;
– Uw IP-adres;
– Uw geboortedatum en geboorteplaats;

– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

– Gegevens over uw activiteiten op de website;
– Klantnummer;
– Bestelnummer;
– Bestelgegevens;

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE Studio Take Care VERWERKT

Studio Take Care verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door u  aan ons zijn verstrekt of u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Studio Take Care heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij  kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studiotakecare.nl, dan verwijderen we deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG Studio Take Care PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Studio Take Care en/of omdat u deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Studio Take Care verstrekt.

 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Gerechtvaardigd belang
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. Studio Take Care verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig heb voor de belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving Op basis van een wettelijke plicht  

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Take Care tussen zit.

 

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Studio Take Care bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

We hanteren hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
  • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
  • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.
Persoonsgegevens Termijn Reden
Uw voor- en achternaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat we eventuele gegevens van u terug kunnen vinden
Uw adresgegevens 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat we eventuele gegevens van u terug kunnen vinden
Uw telefoonnummer 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat we eventuele gegevens van u terug kunnen vinden of contact met u kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier
Uw e-mailadres Zolang u ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief Zodat we u  kunnen informeren of contact met u kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier
Uw IP-adres 30 dagen na websitebezoek Studio Take Care analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt 1 jaar na afronding van de overeenkomst  Zodat we eventuele gegevens van u terug kunnen vinden
Gegevens over uw activiteiten op de website 30 dagen na websitebezoek Studio Take Care analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Studio Take Care verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studio Take Care blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Studio Take Care gegevens:

Administratiekantoor Erions, Verwerker. 
Doel: Om de BTW-aangifte te doen
Gegevens: Inkoop- en verkoopfacturen. 

Facturatiesysteem Mollie, Verwerker. 
Doel: Om facturen en offertes te kunnen opmaken. 
Gegevens: Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen. 

Email- en websiteprovider, verwerker.
Doel: voor de website en emails. 
Gegevens: emailadressen

Bank, Rabobank, Verwerkingsverantwoordelijke.
Doel: Om betalingen voor ons te genereren. 
Gegevens: Bankrekeningnummer, naam. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Studio Take Care in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@studiotakecare.nl
Studio Take Care zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageeren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Take Care en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


INDIENEN KLACHT

Studio Take Care wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat Studio Take Care niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Studio Take Care wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee de website optimaliseren. U kunt uw afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookies die Studio Take Care gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Studio Take Care maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven u inzicht in het gebruik van de website van Studio Take Care.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij  van u geen toestemming te vragen. We informeren u er wel over bij het bezoeken van de website.

Google Analytics
Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de website van Studio Take Care zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

http://www.studiotakecare.nl is de website van Studio Take Care.

Facebook

Studio Take Care maakt gebruik van van Facebook Ads. Profielen die wij door Facebook laten aanmaken, zijn de verantwoordelijkheid van Facebook zelf en is zonder meer toegestaan. Wij leveren geen informatie aan van klanten om profielen aan te maken.

BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Studio Take Care maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maken we nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Onze Macbook is vergendeld met een sterk wachtwoord en touch-ID en de I-phone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
We werken de plugins en thema’s van de website regelmatig bij. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Studio Take Care verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@studiotakecare.nl

– Deze privacy- en cookieverklaring is van mei 2023-